Oszczędzanie na stabilnych depozytach bankowych

26 lipca
07:40 2012

Oszczędzanie na stabilnych depozytach bankowych po wprowadzeniu ponownie do łask podatku od zysków kapitałowych w chwili obecnej jest praktycznie nieopłacalne. Należy bowiem pamiętać, że w momencie przeprowadzania analizy ekonomicznej tego typu inwestycji należy uwzględnić wszelkie koszty związane z takim przedsięwzięciem oraz zmienną wartość pieniądza w czasie. Jeżeli doliczymy poziom corocznej inflacji, która może osiągnąć nawet 5,00% w 2012roku oraz podatek od zysków kapitałowych, stanowiący 19,00% naszych przychodów ciężko jest tak naprawdę cokolwiek odłożyć. Jednak w momencie, gdy nie mamy zielonego pojęcia o planowaniu inwestycyjnym oraz poziom ryzyka jaki jesteśmy w stanie ponieść przy korzystaniu z agresywniejszych instrumentów finansowych warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem. W tym momencie mamy możliwość wyboru jednego z dwóch najbardziej popularnych rozwiązań. Dla tych, którzy nie potrzebują stałego dostępu do swoich zdeponowanych oszczędności do dyspozycji są atrakcyjne lokaty bankowe, które są oprocentowane nawet na 8,50% w skali roku. Po uwzględnieniu opodatkowania dotyczącego zysków kapitałowych jak również poziomu inflacji relatywny zysk jest niski, bowiem na otarcie łez jednak skutecznie zabezpieczamy nasze fundusze przed spadkiem siły nabywczej ów oszczędności. Jeżeli zdecydujemy się na konta oszczędnościowe, które gwarantują nam stałe oprocentowanie niezależnie od ilości transakcji wykonywanych w danym momencie musimy wybrać najbardziej opłacalną ofertę dostępną na naszym rynku. Oprocentowanie takiej usługi bowiem nie przekracza zazwyczaj 5 p.p w skali roku, co równe jest z faktem o nieosiągnięcie jakichkolwiek profitów pieniężnych z tego tytułu. Tak więc jeżeli zdecydujemy się wybrać rachunki bankowe jako element depozytowy na nasze nadwyżki finansowe powinniśmy sprawdzić konta oszczędnościowe ranking, który zestawia najlepsze oferty dostępne na rynku.